Alkoholmisbruk

Hjelp til alkoholmisbruk

Hjelp til alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk kan oppstå hos alle, og det finnes like mange årsaker til problemet som det finnes personer. Det er viktig for personer i en rusavhengighet å få den riktige hjelpen slik at de kan bli kvitt deres avhengighet og påbegynne et normalt liv igjen. Her er det ofte nødvendig med profesjonell hjelp, fordi det føles håpløst å stå alene i situasjonen, og fordi pårørende ofte ikke har den viten og de redskaper som trenges for å hjelpe. På en avrusingsklinikk kan du få profesjonell alkoholisme behandling på et høyt faglig nivå.

En typisk rusbehandling består av medikamentbasert avrusing, psykologisk hjelp og støtte samt individuelt tilpasset ettervern. Gjennom dette kan du minske abstinenssymptomer, få større kunnskap om problemet, mer motivasjon og støtte gjennom hele prosessen. Behandling av rusavhengighet bør være tverrfaglig for å utnytte forskjellige spesialisers kompetanser, samt basert på høy fagkunnskap og erfaring. Det er viktig at behandlingen er klientsentrert og individuelt tilpasset, og at samarbeidet mellom klient og terapeut er likeverdig.

Hos Heimveg får du akkurat dette. Deres medikamentbaserte avrusing forebygger og lindrer abstinenssymptomer, som kan variere avhengig av rusmiddel, misbrukets varighet, alder og øvrig helse. Prosessen kan derfor ta mellom 4-30 dager. I tillegg får du psykologisk behandling på høyt nivå, og oppholdet i seg selv virker terapeutisk. Du kommer inn på en behandlingsplass i Spanie i skjermede omgivelser, der du i fellesskap med leger og terapeuter vil delta i små grupper med fokus på den enkeltes behov. 

Vil du høre mer om alkoholisme behandling eller øvrig behandling for rusavhengighet, da har du alltid muligheten til å ta en helt uforpliktende snakk med Heimveg eller en annen avrusingsklinikk. Få en snakk om hvordan du kan få glede av behandlingen og komme tilbake til en normal hverdag så fort som mulig. Et viktig trinn mot en bedre fremtid for deg selv og andre.