Måling av blodtrykk kan være nødvendig eller smart i mange situasjoner – f.eks. når du skal undersøkes for bestemte sykdommer eller ved regelmessig kontroll av personer med kjent sykdom eller i medisinsk behandling. Men hvilken blodtrykksmåler er egentlig den riktige å velge for deg? Blodtrykksmåler for alle behov Helt overordnet er det tre ting som […]